.

Potrivit unui nou studiu efectuat pentru Comisia Europeană, veniturile provenite din conținuturi disponibile online vor atinge în Europa (EU25 - n.r.) 8,3 miliarde de euro până în anul 2010, reprezentând o creștere de peste 400% într-un interval de cinci ani. Pentru sectoarele cel mai dezvoltate, conținutul online va reprezenta un procent semnificativ din cifra totală de afaceri: aproximativ 20% pentru muzică și 33% pentru jocurile video. Studiul arată că, datorită răspândirii rețelelor de bandă largă, extinderii rețelelor mobile avansate și adoptării generalizate a dispozitivelor digitale, comercializarea pe scară largă a conținuturilor online este pe cale să devină o realitate, creând astfel ocazii unice pentru Europa.
'Mult așteptata convergență digitală este pe cale să devină o realitate economică, creând astfel ocazii formidabile pentru consumatorii din Europa, pentru furnizorii de conținut și pentru industriile de înaltă tehnologie', a declarat Viviane Reding, comisarul responsabil cu Societatea Informațională și Mass-media. 'Pentru a valorifica această convergență, va fi probabil necesară reconsiderarea dintr-o perspectivă complet nouă a chestiunilor tehnice și juridice cu privire la care o abordare modernă și orientată spre piața internă ar adăuga valoare conținutului european. Întrucât pregătesc, pentru a doua jumătate a anului 2007, un pachet legislativ intitulat «Conținutul online în cadrul pieței unice europene», studiul de astăzi se va dovedi foarte util.'

Acest nou studiu privind 'Conținutul interactiv și convergența: Implicații pentru societatea informațională' a evaluat potențialul pieței emergente a conținutului creativ online. Acesta estimează că, deși se înregistrează o creștere constantă a pieței, este necesară găsirea unor răspunsuri la provocările tehnologice, economice și juridice '“ mai ales la cele privind drepturile de proprietate intelectuală și interoperabilitatea '“ astfel încât Europa să se poziționeze mai rapid pe piață. Din acest studiu reiese că Europa se află în urma SUA în ceea ce privește dezvoltarea de servicii interactive în bandă largă pentru liniile fixe și în urma Japoniei și Coreii în ceea ce privește serviciile de telefonie mobilă.

În urma unor ample consultări, studiul a identificat 36 de obstacole în calea dezvoltării de conținuturi online, estimând totodată impactul acestora asupra pieței până în 2010.

În prezent, conectivitatea reprezintă obstacolul cel mai evident. Deși rețelele de bandă largă se răspândesc cu rapiditate, iar consumatorii par să le adopte cu entuziasm, diferențele dintre statele membre riscă să rămână foarte mari. Printre obstacolele cu care se confruntă serviciile mobile, putem enumera implantarea lentă în Europa a serviciilor 3G, precum și faptul că prețurile și structurile tarifare sunt uneori neclare.

Mulți dintre operatorii implicați pe piață trebuie încă să se adapteze noilor tehnologii de distribuție, care nu țin cont nici de granițele naționale, nici de liniile tradiționale de demarcație între sectoare. Această întârziere a sincronizării operatorilor în raport cu noile tehnologii constituie, încă, un obstacol major în calea dezvoltării de conținuturi online. Cu toate acestea, mai multe soluții inovatoare și de colaborare privind exploatarea conținuturilor online se află în curs de finalizare.

Pirateria subminează sursele potențiale de venit și descurajează societățile mass-media să propună conținuturi online. Pentru o desfășurare sigură și durabilă a distribuției de tip digital sunt necesare sisteme eficiente de gestionare digitală a drepturilor de autor (DRM) care să gestioneze și să protejeze conținuturile digitale. Cu toate acestea, preocupările legate de lipsa de interoperabilitate sau de armonizare a standardelor DRM ar putea să dăuneze pe termen lung serviciilor și tehnologiilor privind conținuturile digitale.

Acceptarea de către consumatori a noilor servicii privind conținuturile online, lipsa de personal specializat în societățile mass-media sau costurile digitalizării conținuturilor au, de asemenea, o influență semnificativă asupra pieței.

În timp ce unele dintre obstacole sunt de natură globală, altele se datorează pieței europene și cadrului juridic al UE. Acestea pot încetini semnificativ creșterea și competitivitatea. Pe măsură ce piața se dezvoltă, practicile de afaceri aflate la rândul lor în evoluție vor elimina unele obstacole, în timp ce altele ar putea necesita măsuri din partea societăților industriale și din partea legislației UE pentru a furniza un grad de certitudine juridică pentru consumatori, pentru furnizorii de conținut și pentru industria hardware.

Studiul va contribui în mod semnificativ la documentarea propunerilor Comisiei privind 'Conținutul online în cadrul pieței unice europene', care ar putea fi prezentate în a doua jumătate a anului 2007. Chestionarul redactat în vederea realizării unei consultări publice privind 'Conținutul online în cadrul pieței unice europene' (28 iulie-13 octombrie 2006) și ședința publică de la data de 11 octombrie 2006 au produs peste 175 de contribuții scrise, care în prezent sunt în curs de analizare, în vederea realizării propunerilor menționate. Peste 160 de contribuții au fost publicate online.

Pentru mai multe informații:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/studies/index_en.htm#interactive

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/other_actions/content_online/