.

O mai veche inechitate este pe cale să se remedieze. Plata tarifului de monitorizare datorat ANRC, care se aplică acum la totalul veniturilor furnizorilor de servicii de comunicații electronice sau poștale, va fi orientată numai către veniturile provenite din aceste activități, cu predilecție. Este un gest de normalitate, la care noua echipă guvernamentală a recurs zilele trecute, spre satisfacția întregii industrii IT&C din România. Astfel, Guvernul a aprobat în ședința din 8 mai și a înaintat Parlamentului Proiectul de lege inițiat de MCTI împreună cu ANRC și destinat, în principal, modificării prevederilor legale cu privire la calculul tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și de furnizorii de servicii poștale.

Restabilirea normalității
Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor stabilește o nouă bază de calcul, constituită doar din veniturile rezultate din activitățile monitorizate de ANRC și în funcție de perioada în care se furnizează servicii poștale sau, după caz, rețele și servicii de comunicații electronice. Astfel, furnizorii pot solicita perceperea tarifului de monitorizare ca procent din veniturile rezultate din furnizarea de comunicații electronice sau servicii poștale, în condițiile în care furnizorul ține evidențe contabile separate pentru activitatea de comunicații electronice sau activitatea de furnizare de servicii poștale, evidențe contabile auditate în condițiile stabilite de ANRC. Aceste prevederi se vor aplica în mod uniform atât furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, cât și furnizorilor de servicii poștale.
 
Modificări și eliminări normative
În prezent, actele normative ce reglementează funcționarea ANRC prevăd că tariful de monitorizare anual datorat Autorității pentru activitatea de supraveghere și control pe piețele de comunicații electronice și servicii poștale se calculează nu numai în funcție de veniturile realizate din activitățile desfășurate pe aceste piețe, ci în funcție de toate veniturile furnizorului, indiferent de activitatea din care provin. Acest mod de stabilire a bazei de calcul a tarifului de monitorizare a fost perceput ca inechitabil de către furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice și poștale. Totodată, au fost eliminate prevederile privind plata tarifului de monitorizare suplimentar, datorat de furnizorii de servicii poștale sau de furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice la încetarea activității din aceste domenii. 
De asemenea, se elimină obligativitatea transmiterii notificării la ANRC pentru persoanele care doresc să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice care utilizează frecvențe radioelectrice, fiind înlăturată o procedură administrativă inutilă.

Concordanțe europene 
Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor este în concordanță cu Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea). Proiectul modifică dispozițiile art. 47-48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.591/2002, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art.51 din Ordonanța Guvernului nr.31/ 2002 privind serviciile poștale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.642/2002.