.

Tarifele percepute de reglementatorii piețelor de energie și de telecomunicații, ANRE și ANCOM, vor crește la 1% din cifra de afaceri, potrivit noului Program de Guvernare publicat pe site-ul Camerei Deputaților, precizează Agerpres. Măsura apare la capitolul "Politici în domeniul energiei", la măsura "Propuneri privind modificarea cadrului legislativ", și nu este detaliată în niciun fel. În cazul ANRE, contribuția percepută pentru titularii de licență care își desfășoară activitatea în sectorul comercializării de energie electrică și gaze reprezintă 0,08% din cifra de afaceri, însă există o multitudine de alte tarife în funcție de tipul de certificare, atestare, autorizare etc.
 
În ceea ce privește ANCOM, pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital, Autoritatea percepe titularilor de licențe, furnizorilor autorizați de rețele sau servicii de comunicații electronice și servicii poștale și titularilor de Licențe de Utilizare a Resurselor de Numerotație tariful de monitorizare datorat de către toți furnizorii autorizați de rețele sau servicii de comunicații electronice și servicii poștale care au o cifră de afaceri sau veniturile realizate exclusiv din aceste activități care depășește suma de 100.000 de euro; tariful de utilizare a spectrului datorat de toți titularii de licențe de utilizare a frecvențelor radio și titularii de licențe de emisie; tariful de utilizare a resurselor de numerotație datorat de către toți titularii de Licențe de Utilizare a Resurselor de Numerotație.
 
Pe de altă parte, perceperea unor taxe de 1% din cifra de afaceri de la companiile reglementate ar însemna sume semnificative, întrucât piețele de energie energie și telecomunicații sunt printre cele mai mari din România, de ordinul miliardelor de euro.
 
Contactat de AGERPRES, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileț, a precizat că instituția pe care o conduce este extrabugetară, iar Guvernul nu are nicio atribuție în stabilirea tarifelor percepute.
 
"Nu știu la ce se referă (măsura din noul program de guvernare — n.r.). Ambele instituții, atât ANRE, cât și ANCOM, sunt instituții extrabugetare. Noi ne facem singuri bugetul, care se aprobă prin ordin al președintelui", a arătat Havrileț.
 
ANRE s-a aflat în coordonarea șefului Guvernului până în 2012, când a trecut în subordinea Parlamentului.
 
Potrivit statutului instituției, ANRE este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric și funcțional.
 
Totodată, ANCOM este o autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, sub control parlamentar.