.

Mai mult de trei sferturi dintre liderii educației de top la nivel mondial cred că tehnologia poate juca un rol major în modul de învățare al elevilor și de predare al profesorilor, potrivit unui studiu global comandat de Cisco și condus de Clarus Research Group, o companie cu sediul în Washington, D.C.

În cadrul studiului, au fost realizate interviuri telefonice cu 500 de factori de decizie din domeniul educației și al tehnologiei din 14 țări de pe 5 continente. La studiu au luat parte țări precum Australia, Brazilia, China, Franța, Germania, India, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie. Jumătate dintre respondenții studiului au fost oficiali din instituții de învățământ gimnazial, iar cealaltă jumătate a fost alcătuită din oficiali din licee și universități.

Probleme critice de predare și învățare

Studiul arată că profesorii din întreaga lume văd trei probleme în modul de învățare:

• Pregătirea elevilor și studenților pentru a concura într-o economie globală și contribuția la asigurarea unui loc de muncă după absolvire, au fost menționate de 83% dintre respondenți ca probleme cheie. Elevii și studenții de azi au nevoie de un program școlar de bază care să îi pregătească să se angajeze într-un ecosistem din ce în ce mai conectat, care necesită o înțelegere a modului de utilizare a tehnologiei pentru a concura în mod eficient și pentru a deveni membri productivi ai forței de muncă a viitorului.

• Cei mai mulți educatori, în proporție de 85%, cred că tehnologia joacă un rol foarte important în modul de învățare. Ei menționează și impactul pe care îl are tehnologia în încurajarea angajării și participării elevilor și studenților.

• Necesitatea de programe școlare care să permită elevilor și studenților să dezvolte abilități de lucru în echipă și capacități de învățare pe bază de proiect, a fost menționată de către 86% dintre educatori. Îmbunătățirea comunicării cu părinții, profesorii și personalul din învățământ este considerată critică.

 

Importanța problemelor tehnologice cheie

• Abuzul de internet, colaborarea și securitatea cibernetică sunt cele mai importante probleme ale tehnologiei.

Educatorii consideră protejarea elevilor și a studenților de abuzul de internet ca fiind o problemă foarte serioasă; aproape la fel de importante au fost menționate folosirea tehnologiei pentru o colaborare îmbunătățită, asigurarea securității cibernetice în campusuri și utilizarea tehnologiei pentru reducerea cheltuielilor administrative.

• Creșterea eficienței, nevoia de a folosi mai mult conținut video și extinderea evaluărilor bazate pe date au fost de asemenea menționate ca fiind foarte importante.

Sondajul a arătat că educatorii văd tehnologia ca pe un mijloc de a face mai mult cu mai puține resurse, devenind astfel mai eficienți. Ei sunt deciși să folosească mai mult conținut video și să încorporeze tehnologia în procesul de învățare. De asemenea, ei găsesc că sunt de impact investițiile în evaluări bazate pe date și sisteme de luare a deciziilor.

• Oficiali din colegii din întreaga lume doresc să extindă educația online la nivel internațional.

Privind în perspectivă pe o perioadă de 5 ani, 65% dintre oficialii din licee și universități chestionați consideră că programele internaționale online sunt o oportunitate majoră pentru ei, deoarece acestea pot duce la crearea unui mare "organism" virtual și pot îmbogăți oportunitățile de învățare prin diversificarea perspectivelor universităților, studenților și experților.

Educația și economia conectată

Rezultatele studiului conduc către un nou mod de învățare, învățarea conectată, care cere dezvoltarea aptitudinilor tehnologice, pentru a spori competitivitatea în cadrul învățământului la nivel global.

Tehnologia poate răspunde preocupărilor și grijilor educatorilor în mai multe feluri. De exemplu:

• Prin personalizarea modului de predare și învățare, în funcție de nivelul de competență al fiecărui elev sau student, modalitate prin care să ajute și elevii cu un ritm de învățare mai lent. Profesorii au descoperit că folosirea calculatoarelor în rețea sau abordarea de a preda matematică online le permite elevilor să progreseze în ritmul lor propriu, fără ca profesorii să se mai concentreze asupra celor care au nevoie de un ajutor mai mare.

• Tehnologia poate oferi abordări inovative pentru educație în timp ce reduce costul total. De exemplu, folosirea teleprezenței în educație, îmbunătățește accesibilitatea de la distanță și reduce costul de a oferi educație.

• Video și tehnologiile de colaborare le permit rapid educatorilor să fie mai eficienți și mai productivi în procesul de predare, oricând și oriunde. Acest lucru poate crește productivitatea prin reducerea călătoriilor între școli sau chiar între țări, implicit prin reducerea costurilor de nefuncționare datorate călătoriilor. Tehnologia de "Prezență" devine un factor în curs de dezvoltare în zona de formare a profesorilor și de dezvoltare a personalului. În același timp, creșterea disponibilității de instrumente de colaborare promovează mediile de învățare bazate pe proiecte.

Care sunt cele mai importante constatări pentru educatorii din întreaga lume?

• Asia-Pacific

Marea majoritate a funcționarilor din educație din regiunea Asia-Pacific, cred că îmbunătățirea comunicării cu elevii este o prioritate de top. Investițiile în îmbunătățirea infrastructurii de cercetare și capabilități a fost de asemenea un factor cheie. Oficialii educației din această regiune cred că tehnologia va juca un rol critic în pregătirea forței de muncă a viitorului.

• Europa

Oficalii europeni din educație consideră că finanțarea, securitatea online, o mai mare prezență la nivel european, și capabilități puternice de cercetare și infrastructură sunt cele mai mari probleme. Mai mult, 68% dintre oficialii unor licee și universități europene de top consideră că o programă școlară internațională online este o mare oportunitate pentru extinderea programelor de învățare la nivel mondial.

• Piețele emergente

Înalți funcționari din educație din piețele emergente consideră probleme de predare de top cu care se confruntă astăzi: pregătirea pentru o economie globală, prezența elevilor și a studenților și șansele de angajare ale acestora. Dintre toate regiunile lumii, America Latină a evaluat aspirațiile generale pentru educație și efectul pozitiv pe care aceasta îl are în societate, ca fiind cele mai importante.

Conform unui sondaj similar efectuat în 2010 printre educatorii din SUA:

• Mai mult de jumătate (53%) dintre factorii de decizie din școli gimnaziale, licee și universități, spun că doresc să investească în tehologie pentru a face unitățile de învățământ "mai eficiente."

• 84% consideră că tehnologia va juca un rol important în "îmbunătățirea modului de învățare."

• Un număr similar (82%) consideră că tehnologia va juca un rol important în "pregătiea studenților pentru forța de muncă a viitorului".

• În afară de "dorința de a avea elevi și studenți buni" – care a obținut cel mai mare punctaj – respondenții din SUA consideră că cele mai importante probleme administrative și organizatorice cu care se confruntă școlile sunt:

o Comunicarea mai bună cu elevii sau studenții și cu părinții acestora

o Asigurarea securității fizice în campusuri

o Asigurarea unei rețele online securizate

o Să profite de pe urma noilor tehnologii

o Îmbunătățirea capacităților cadrelor didactice de a folosi tehnologia, media și instrumente de calcul

o Comunicarea mai bună cu profesorii și personalul

 

Predare și învățare la distanță în România

• Cisco România a organizat în parteneriat cu Ministrul Educației, la jumătatea lunii martie conferința cu tema „Tehnologia informației și comunicațiilor – Instrumente colaborative pentru educația secolului XXI". În cadrul evenimentului, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, domnul Daniel Funeriu, prezent la eveniment, a intrat într-un dialog virtual prin intermediul acestei tehnologiei moderne de învățare, cu o clasă de elevi de la Colegiul National „Gheorghe Lazăr".