.

Comunicarea nu este un simplu efect de modă și, cu atât mai puțin, o ideologie. Comunicarea în organizații nu se reduce doar la discursurile mediatizate, doar la transmiterea prin intermediul limbajului a informațiilor care nu reprezintă decât fața cea mai aparentă și cea mai superficială. Ea înglobează multe alte dimensiuni: instituționale (legate de existența instanțelor reprezentative, dar și de organizația însăși) și sociale (relative la competențe, la transmiterea cunoștințelor, la management etc). Autorul Stephane Olivesi vă invită la o lectură despre instituționalizarea comunicării în companie, organizația comunicațională, gestionarea simbolicului, autoritatea conduitei individuale și comunicarea conform normelor.

Pentru detalii vizitați www.tritonic.ro.