.

România a luat parte la primul exercițiu paneuropean privind protecția infrastructurilor informatice critice – Cyber Europe 2010 – experții europeni testând, astfel, sistemele de apărare împotriva atacurilor cibernetice. Acest exercițiu este parte a măsurilor prevăzute de Agenda digitală pentru Europa (strategie lansată de către Comisia Europeană) pentru a spori încrederea în internet și a îmbunătăți securitatea rețelelor.

La primul exercițiu de simulare a unui atac informatic organizat vreodată la nivel paneuropean au participat: reprezentanți ai Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Informatică (CERT-RO), departamentul de specialitate din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), departamentele de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și experți europeni în securitate informatică.

Scenariul exercițiului, denumit „Cyber Europe 2010", a prevăzut pierderea treptată sau reducerea considerabilă a conexiunilor internet dintre țările europene și, în cel mai rău caz, anularea efectivă a principalelor conexiuni transfrontaliere din Europa. Pe durata simulării, cetățenii, întreprinderile și instituțiile publice ar fi întâmpinat dificultăți la accesarea unor servicii online critice (precum e Guvernarea). Conform scenariului, pe parcursul zilei, fiecare s-a confruntat cu probleme de acces din ce în ce mai grave. Toate statele membre au cooperat pentru elaborarea unui mecanism comun de reacție la această criză fictivă.

Evenimentul a fost organizat de statele UE, cu sprijinul Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informației (ENISA) și a Centrului Comun de Cercetare (JRC). Au fost implicate și autoritățile publice din diverse state membre, cum ar fi ministerele comunicațiilor, autoritățile responsabile cu protejarea infrastructurilor informatice critice, organizațiile de gestionare a crizelor, echipele naționale de intervenție în caz de incidente de securitate informatică, autoritățile naționale din domeniul securității informatice și serviciile de informații.

Se preconizează că exercițiul va fi urmat de scenarii mai complexe care se vor derula, în ultimă instanță, la nivel mondial.

„Simularea testează capacitatea de răspuns a țărilor membre UE în fata unor incidente majore ce pot afecta infrastructurile informatice critice. În cadrul exercițiului au fost testate adecvarea punctelor de contact din țările participante, canalele de comunicare, tipul de date care trebuie comunicate prin aceste canale și măsura în care autoritățile naționale înțeleg rolul și mandatul omologilor lor din alte state membre. Obiectivul exercițiului de securitate informatică este ca statele membre să înțeleagă mai bine modul de gestionare a incidentelor informatice și să testeze legăturile și procedurile de comunicare pe care trebuie să le utilizeze în cazul unui atac informatic real pe scară largă." a declarat Mireille Rădoi, Directorul CERT-RO.

Neelie Kroes, Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Agenda digitală, aflată în vizită la centrul de combatere a atacurilor informatice din Regatul Unit pe parcursul acestui exercițiu de simulare, a declarat: „Acest exercițiu prin care se testează capacitatea Europei de a face față amenințărilor din domeniul informaticii reprezintă un prim pas important în direcția organizării unei acțiuni comune de combatere a potențialelor amenințări online care vizează infrastructura esențială, precum și în direcția garantării siguranței online pentru cetățeni și întreprinderi."