.

Dosarul 'Educați@ ITC' la români nu poate fi complet fără viziunea ministrului MCTI, Zsolt Nagy, despre dezvoltarea noilor tehnologii și calitatea actului educațional. L-am întrebat pe ministru care sunt liniile de forță ale strategiilor actualului Guvern în privința informatizării în Educație. Putem oare face abstracție de realitatea că între copiii de la oraș și cei de la sat s-a căscat o 'prăpastie digitală', tot mai greu de depășit? Cu ochii către Europa, riscăm să uităm satele în Africa...

Interviu cu Zsolt NAGY - Ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Copiii României trebuie să beneficieze de avantajul oferit de utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor de la o vârstă cât mai fragedă. Informatizarea trebuie privită ca un sprijin oferit procesului de învățare și acumulare de cunoștințe. MCTI consideră drept obiectiv prioritar creșterea accesului la informație, mai ales pentru copiii aflați în zone rurale, unde de multe ori nu există nici măcar acces la servicii de telefonie fixă. De aceea au fost inițiate mai multe proiecte, menite să diminueze decalajul digital dintre rural și urban, să eficientizeze și să îmbunătățească calitatea procesului didactic și să ofere copiilor și profesorilor acces la resurse și informații.

17 școli pilot vor fi dotate cu computere și conectate la Internet de mare viteză până în octombrie
Astfel, 17 școli pilot din cadrul proiectului Economia bazată pe Cunoaștere vor fi dotate cu calculatoare și conectate la Internet de mare viteză până în luna octombrie. Componenta educațională a proiectului 'žEconomia bazată pe cunoaștere' prevede investiții în infrastructura de tehnologia informației și comunicații în școli, precum și furnizarea de servicii de formare în domeniul ITC și asistență în utilizarea resurselor și conținuturilor electronice. Acest program nu își propune doar echiparea și facilitarea accesului la internet al unor școli, ci și instruirea profesorilor și elaborarea unor softuri educaționale pentru a susține procesul de predare în aceste școli.

Proiectul 'žEconomia bazată pe Cunoaștere' va fi implementat printr-un împrumut estimat la 80 milioane dolari SUA, din care sunt inițial disponibile 2 milioane USD pentru crearea de rețele ale comunităților locale interconectate într-un număr limitat de comunități din mediul rural și mic urban, dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoaștere. În același sens, a fost lansat și proiectul pilot de implementare a sistemului PLC într-o localitate rurală. Prin sistemul de comunicații PLC (Power Line Communications) sunt furnizate servicii de comunicații electronice, având ca suport de transmisie a semnalului util rețelele de tensiune electrică de joasă și medie tensiune. Vom putea vorbi, așadar, într-un viitor foarte apropiat și despre Internet la priză.

MCTI a avansat și susține ideea extinderii programului Euro 200 la Euro 300.
De asemenea, MCTI a avansat și susține ideea extinderii programului Euro 200 la Euro 300. În acest program vor fi incluse, pe lângă echipamente hardware, și licențe pentru software educațional și de altă natură sau vouchere pentru accesul la Internet. Totodată, vor fi atrase în acest program și alte categorii sociale, precum profesorii, cadrele universitare sau funcționarii publici.

La Forumul Liderilor Guvernamentali din Europa, desfășurat la începutul lunii februarie la Praga, dezvoltarea Programului de e-Learning a fost nominalizată drept una dintre prioritățile la nivel european, alături de comunicațiile în bandă largă și programele de e-government. România își intensifică eforturile în această direcție, MCTI dezvoltând proiectele mai sus menționate tocmai pentru a susține implementarea conceptului de e-learning.

În anul 2005, MCTI consideră că a trecut vremea multelor vorbe, a proiectelor fără acoperire în realitate și fără susținere practică și a sosit momentul pentru a trece la construirea unor proiecte viabile, care să eficientizeze cu adevărat procesul de predare-învățare, astfel încât peste patru ani, la sfârșit de mandat, să existe nu doar copii mai educați și profesori mai calificați, ci și lucruri concrete, funcționabile, precum rețele de calculatoare în școli, softuri educaționale eficiente, acces la internet în mediul rural și un grad de informatizare cuantificabil și măsurabil.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației trebuie să acționeze pentru a stimula atât o dezvoltare cantitativă (un număr cât mai mare de școli echipate corespunzător, dotate cu computere și rețele), dar și o dezvoltare calitativă, printr-o atenție deosebită acordată Conținutului. Există o problemă generală în acest sens, căci putem avea acces la internet, putem avea computere în școli, dar este important ce Conținut vor accesa elevii sau profesorii prin sistemul pe care îl au la dispoziție. Trebuie să creăm tradiția unei colaborări permanente și constante cu alte ministere, inclusiv la nivelul programelor de e-government, astfel încât să putem dezvolta un e-content românesc de calitate.