.

Raportul de date statistice privind serviciile poștale în anul 2009 publicat astăzi de ANCOM arată că piața a scăzut cu 33% din punctul de vedere al traficului total poștal, scădere cauzată în principal de diminuarea cu peste 40% a traficului intern înregistrat de către furnizorul de serviciu universal, Compania Națională Poșta Română (CNPR). Deși traficul poștal internațional a înregistrat scăderi în ultimii ani, în anul 2009 acesta a cunoscut o creștere de peste 60%.

Traficul poștal total corespunzător anului 2009 a fost de 460.602.792 de trimiteri rezultând o medie de 21,46 de trimiteri poștale per locuitor, cu peste 10 trimiteri per locuitor mai puțin decât în anul 2008 când s-a înregistrat o medie de 31,98 de trimiteri poștale per locuitor.

Un procent de 93,77% din traficul poștal total aferent anului 2009 este reprezentat de traficul intern care a înregistrat o scădere de peste 35% până la valoarea de 431.909.187 de trimiteri în condițiile în care traficul intern realizat de CNPR a scăzut cu 40,82%, iar cel realizat de ceilalți furnizori a crescut cu 29,67%.

Deși traficul internațional a crescut în anul 2009 cu aproape 62%, acesta nu a putut influența prea mult scăderea pieței poștale întrucât ponderea acestuia în volumul total de trafic poștal este relativ mică de numai 6,23%. Din datele statistice prelucrate de ANCOM a reieșit faptul că atât CNPR, cât și ceilalți furnizori poștali au înregistrat creșteri în acest sector de aproape 68%, respectiv 26%.

Traficul poștal total este format din traficul trimiterilor din poșta de scrisori (servicii poștale având ca obiect trimiteri de corespondență, trimiteri constând în imprimate, pachete mici și trimiteri de publicitate prin poștă, cu limita maximă de greutate 2 kg.), traficul de colete și traficul aferent serviciilor poștale Express (servicii poștale care presupun, în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data și ora depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului; predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală; răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poștale; predarea rapidă a trimiterii poștale).

Toate cele trei categorii de trafic au avut o dinamică asemănătoare în sensul că au înregistrat scăderi la nivel intern și creșteri la nivel internațional. CNPR deține o cotă majoritară pe segmentele poștei de scrisori și pe cel al serviciilor express de aproximativ 89%, respectiv 64%, în timp ce colectarea și distribuția coletelor a fost realizată în proporție de peste 88% de către ceilalți furnizori poștali.

În anul 2009 s-a remarcat intensificarea concurenței pe segmentul serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal unde și-au desfășurat activitatea atât CNPR, în calitate de furnizor de serviciu universal, cât și alți furnizori de servicii poștale. Acesta este segmentul în care furnizorii privați de servicii poștale au înregistrat creșteri atât la nivelul traficului intern (aproape 95%) cât și la nivelul traficului internațional (peste 136%). Având în vedere că CNPR deține o pondere de peste 90% în acest segment, scăderea traficului intern procesat de aceasta, a avut o influență majoră asupra pieței serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, aceasta înregistrând în anul 2009 o scădere de aproape 38%.

Singurul segment care a înregistrat creșteri (+3%) la nivelul traficului total sunt serviciile din afara sferei serviciului universal (servicii care au ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate, trimiteri de publicitate prin poștă mai mari de 2 kg, colete interne cu o greutate între 10 și 50 kg, colete internaționale cu limită de greutate între 10 și 50 kg sau între 20 și 50 kg distribuite în România, precum și serviciul Ramburs, serviciul Schimbare destinație, serviciul Livrare specială, serviciul Confirmare de primire, serviciul Express.

În anul 2009, și numărul punctelor de acces/contact a scăzut până la 8.549 în condițiile în care punctele de acces și de contact ale furnizorului de serviciu universal au crescut cu 3,49% față de 2008, iar numărul punctelor de acces/contact a celorlalți furnizori a scăzut cu 35,67%. În medie, o unitate poștală a deservit 2.510 locuitori, față de anul 2008 când indicele a fost de 2.366 locuitori/unitate poștală.

Din totalul de 38.836 de reclamații înregistrate în cursul anului 2009, peste 66% au fost reclamații transmise furnizorilor privați; 15,36% din totalul reclamațiilor s-au dovedit întemeiate, pentru acestea acordându-se despăgubiri în valoare de 1.001.042 lei, din care 70.035 lei au fost despăgubiri acordate de către CNPR pentru 5,47% din toate reclamațiile primite de către acesta.