.

Forțele Armate Federale ale Germaniei au semnat pe 28 decembrie un acord cu Siemens Business Services și IBM pentru modernizarea și gestionarea sistemului informatic nonmilitar. Contractul a fost încheiat pe 10 ani și este evaluat la aproximativ 7.1 mld. euro, inclusiv taxa pe valoare adaugată, urmând a intra în vigoare în cel mai scurt timp. Prin acest proiect, denumit Herkules, Forțele Armate Federale Germane își vor aduce la cele mai noi standarde bazele de date, aplicațiile, programele software, computerele, telefoanele, rețelele de voce și date. În cadrul procesului de modernizare, IBM și SBS vor asista Forțele Armate Federale Germane în revizuirea fluxului de lucru și vor înlocui software-ul actual cu software standard. Împreună, IBM și SBS vor crea un centru de asistență pentru utilizatori. În cadrul proiectului, IBM și SBS vor avea resonsabilități distincte: - IBM se va ocupa de modernizarea aplicațiilor și operațiunilor din centrele de date. Astfel, vor fi întreținute software-ul specific și cel standard (SAP), aplicațiile online conectate la Intranetul Forțelor Armate Federale Germane și programele de comunicații precum Lotus Notes. În plus, se va folosi o Infrastructură PKI '“ Public Key Infrastructure, astfel încât documentele trimise pe cale electronică respecte normele de semnătură electronică și criptare iar SBS va fi responsabilă pentru punerea în funcțiune și modernizarea sistemelor descentralizate din peste 1500 de locații din Germania. Astfel, vor fi instalate 140000 computere, 7000 servere, 300000 telefoane și 15000 telefoane mobile. În plus, SBS se va implica în gestionarea rețelelor de date și voce regionale și inter-regionale. Compania BWI Informationstechnik, cu sediul în Meckenheim, lângă Bonn, a fost selecționată pentru a furniza principalele servicii IT. SBS și IBM '“ parteneri egali în acest consorțiu '“ dețin împreună 50.1 procente din acțiuni, în timp ce Guvernul Federal deține 49.9 procente.