.

Pe 31 Iulie, Directorul General Adjunct al CERT-RO împreună cu Vice-președintele executiv al Centrului Coreean de Coordonare a Răspunsurilor la Incidente de Securitate Cibernetică (KrCERT), au participat la o ceremonie dedicată semnării unui Memorandum de Înțelegere în domeniul Securității Cibernetice între cele două instituții. KrCERT/CC este structura națională de tip CSIRT, subordonată Agenției Coreene pentru Internet și Securitate, fondată cu scopul de a gestiona și securiza spațiul online din Coreea și care joacă un rol major în cercetarea și dezvoltarea internetului în Coreea.
 
Bazat pe interesele lor strategice comune, CERT-RO și KrCERT au căzut de acord asupra unei cadru larg de cooperare în domeniul securității cibernetice bazat pe egalitate și beneficii mutuale, în vederea promovării cooperării în adresarea amenințărilor aferente spațiului cibernetic al fiecărei țări. Așadar, obiectivul acestui Memorandum de Înțelegere este să stabilească termenii cooperării inter-instituționale și ai relațiilor între părțile semnatare, punând accentul pe eforturi comune și resurse tehnice, financiare și umane, cu obiectivul final de a dezvolta cooperarea în domeniul securității cibernetice și de a asigura răspunsul adecvat în caz de incidente cu impact major.
 
Memorandumul a fost semnat pentru o perioadă de 5 ani și este cel de al doilea document de cooperare de acest fel dintre cele două instituții, primul fiind semnat în 2012.