.

Organizațiile din întreaga lume înlocuiesc treptat documentele și formularele pe suport de hârtie cu versiuni electronice pentru eficientizarea tranzacțiilor, îmbunatățirea comunicării și reducerea costurilor. Documentele inteligente cu valoare legală sunt promovate de compania Adobe, prin reprezentanții ei din fiecare țară.
În România, compania IRIS a organizat pe 26 februarie, un seminar complex, cu tematica trecerii la ePaper, ce ridică noi probleme de securitate cu privire la documente și informațiile conținute de acestea. Cum puteți fi sigur că un document provine într-adevăr de la presupusul expeditor? Cum veți afla dacă cineva a modificat conținutul unui document fără a vă informa? Cum puteți preveni repudierea unui document de către autorul acestuia? Soluția constă în utilizarea semnăturilor electronice. Utilizarea semnăturilor electronice garantează autenticitatea sursei, garantează integritatea conținutului și asigură non-repudierea documentelor.
O semnătură electronică este creată utilizând tehnologii sofisticate de criptare și o infrastructură de chei publice (PKI). Semnătura electronică extinsă este bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, și este echivalenta semnăturii olografe conform românești în vigoare. Atât Adobe cât și permit atât autorilor cât și destinatarilor atașarea de semnături electronice unui document Adobe PDF, standard universal pentru distribuirea sigură și fiabilă a documentelor.
Mai mult, verificarea validității unei semnături poate fi realizată și cu, software oferit gratuit prin descărcare de la adobe.com. Semnătura electronică reprezintă un cod personal, unic alcătuit din informații în format electronic, generate și stocate pe un dispozitiv

securizat, care se atașează la computer. Semnătura electronică extinsă beneficiază de recunoaștere legală, având aceeași valoare cu semnătura olografă îndeplinind cumulativ următoarele condiții: este legată în mod unic de semnatar, asigură identificarea celui care semnează, este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar, este legată de documentul în formă electronică la care se raportează astfel încât orice modificare a documentului, ulterioară semnării, să ducă automat la invalidarea semnăturii.
Orice persoană poate folosi semnătura electronică extinsă dacă a obținut în prealabil un certificat calificat emis de o Autoritate de Certificare, ce atestă în mod legal legătura dintre semnătura electronică și posesorul acesteia ca persoană. Pentru detalii compania E-Sign România oferă toate informațiile de care aveți nevoie la adresa www.e-sign.ro.