.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță, într-un comunicat difuzat pe 31 decembrie, că lansează în consultare publică schița ghidului pentru cererea de propuneri de proiecte 'Măsuri integrate pentru tinerii inactivi', primul apel din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, precizează Agerpres. "Această primă schiță de ghid din cadrul POCU vine cu o serie de noutăți punctuale, dar și cu o schimbare majoră de gândire. Este o schimbare de abordare de care România are extrem de multă nevoie astăzi: banii nu mai trebuie să fie doar cheltuiți, ci investiți astfel încât să genereze plus valoare. Vrem ca tot ce înseamnă finanțări europene pentru tineri să vizeze nevoile lor reale, corelate cu nevoile pieței. Tinerii trebuie motivați, le trebuie experiență profesională și un loc de muncă, iar statul poate și trebuie să le asigure toate aceste lucruri, punându-i în legătură directă cu angajatorii. (...) Începând cu luna ianuarie, vom organiza întâlniri cu tinerii și vom aduce la aceeași masă pe toți cei care pot și trebuie să îmbunătățească situația lor. De exemplu, trebuie să găsim o modalitate prin care tinerii, elevii și studenții, imediat ce intră sau ies dintr-o formă de învățământ, să fie înregistrați la serviciul public de ocupare, astfel încât să putem identifica, de la bun început, cele mai bune soluții pentru ei', a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici (foto).
 
Sursa citată precizează că pentru a îmbunătăți situația tinerilor care nu au un loc de muncă și nici nu urmează un program de educație și formare (NEETs) și pentru a facilita tranziția către piața muncii, la nivel național se va acționa pe trei paliere — educație, formare, ocupare.
 
Intervențiile finanțate prin POCU îi vizează pe tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia prin 'Inițiativa locuri de muncă pentru tineri' (Axa Prioritară 1), dar și pe cei din celelalte cinci regiuni ale țării, prin 'Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs' (Axa Prioritară 2).
 
Potrivit MFE, grupul țintă vizat în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este format din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 — 24 ani (respectiv, până la împlinirea vârstei de 25 ani).
 
Solicitanții și partenerii eligibili sunt: angajatori, entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori, SPO în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.,) entitățile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.