.

Uniunea Internațională a Comunicațiilor (ITU) a lansat pe 16 iunie 2005 un program de dezvoltare destinat să aducă acces la tehnologiile informatice și de comunicații celor 1 miliard de oameni din 800.000 de sate - sau 30% din toate satele lumii - aflate în afara ariei de acoperire atât a rețelelor de telefonie fixă, cât și mobilă. Prin noua inițiativă, numită "Connect the World", ITU speră să încurajeze proiecte și parteneriate noi care să reducă inegalitatea digitală și să creeze suficient impuls pentru ca în 2015 toate comunitățile lumii să fie conectate.

Connect the World va pune accent pe parteneriatele dintre sectoarele public și privat, agențiile Națiunilor Unite și societatea civilă. Programul are 22 de parteneri fondatori, printre care se numără mari corporații ca Alcatel, Huawei, Intel, Microsoft, KDDI, Telefonica, Infosys și WorldSpace, ai căror șefi executivi au adoptat scopurile inițiativei. Partenerii mai includ guverne și agenții guvernamentale din Egipt, Franța, Senegal și Coreea, organizații regionale și internaționale ca UNESCO, Uniunea Poștală Universală (UPU), Comisia Europeană, Organizația Internațională a Telecomunicațiilor prin Satelit, RASCOM și Fondul Națiunilor Unite pentru Parteneriate Internaționale (UNFIP), ca și organizații ale societății civile ca Télécoms Sans Frontières, M S Swaminathan Research Foundation și Child Helpline International.

Inițiativa este împărțită pe 3 domenii - Contextul de susținere, Infrastructură și pregătire și Aplicații și servicii - ca domenii primare de abordat la dezvoltarea măsurilor concrete de accelerare a dezvoltării ITC. Toți partenerii fondatori a inițiativei au deja în derulare proiecte de dezvoltare în una sau mai multe din aceste domenii și vor fi încurajați să dezvolte noi parteneriate și inițiative.

"E timpul să încetăm a privi accesul la IT&C drept un privilegiu la îndemâna celor câțiva bogați dintr-o țară și a celor câteva țări bogate ale lumii. Aproape toate aspectele vieții moderne presupun acum tehnologiile ITC. Ele sunt o infrastructură de bază, la fel de necesare dezvoltării economice și sociale ca și serviciile poștale, băncile, centrele medicale și școlile", a declarat Yoshio Utsumi, secretarul general ITU într-o conferință de presă în Geneva.

În prezent, cei 942 milioane de oameni care trăiesc în economiile dezvoltate ale lumii beneficiază de un acces de 5 ori mai bun la servicii de telefonie fixă și mobilă, de un acces de 9 ori mai bun la servicii Internet și dețin de 13 ori mai multe PC-uri decât 85% din populația lumii, populație care trăiește în țările cu venit scăzut și scăzut-mediu, susține ITU. Deși cifrele arată o aparentă micșorare a decalajului dintre avuți și săraci în ultimii 10 ani, ele nu reușesc, totuși, să ofere o imagine a realității celor care trăiesc încă în comunități lipsite de orice formă de acces ITC.

Inițiativa Connect the World se vrea o platformă internațională pentru promovarea proiectelor de dezvoltare deja în derulare pentru a atrage implicarea organizațiilor de la fiecare nivel și a fost lansată în perspectiva fazei a doua a Congresului Mondial asupra Societății Informaționale, care se va întruni în Tunis între 16 și 18 noiembrie. Tot atunci se va discuta crearea practică a unui set standard de indicatori statistici comuni globali în domeniul telecom, care să măsoare și să să permită comparația între performanțele relative ale serviciilor și accesului la telecomunicații și Internet ale țărilor lumii - set numit și "telecoms league table" (tabelul ligii telecom). Indicatorii vor viza tarifele la telefoane mobile, banda Internet per locuitor la nivel internațional, accesul comunităților la Internet și altele. Printre organizațiile care au anunțat că au demarat, încă din martie anul acesta, lucrul la acest tabel se numără ITU, OECD, UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) și Eurostat.