.

Ieșeanul Dorin Popa sintetizează fenomenul publicitar pornind de la originile și evoluția acestuia, la publicitatea ca formă de informare sau evaziune, la structura, mecanismele de funcționare și clasificarea publicității, la mesajul publicitar între monoculturalism și multiculturalism, ajungând la un model comunicațional al discursului și la o abordare retorică a publicității. Paradigma clasică a publicității-vehicul de informare a fost înlocuită de una modernă, în acord cu procesul de globalizare la care luăm parte. Publicitatea și-a depășit statutul de furnizor de cogniție, devenind creator și dinamizator al coeziunii sociale. Și publicitatea propune și furnizează modele sociale. Participăm la viața publică și prin publicitate. Expunându-ne constant acesteia trăim cu iluzia că aparținem satului global.

Pentru detalii vizitați www.tritonic.ro.