.

ANCOM a dezbătut și adoptat împreună cu industria, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ din 11 septembrie, decizia care stabilește condițiile tehnice și economice în care se va realiza accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică realizată de către RCS&RDS în municipiul Oradea. Decizia va intra în vigoare imediat după ce va fi comunicată oficial către RCS&RDS.
 
Condițiile tehnice și economice de acces la infrastructura RCS&RDS
 
Având în vedere că infrastructura executată de RCS&RDS în municipiul Oradea este realizată cu sprijinul și participarea administrației publice locale, condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul la această infrastructură se supun aprobării sau, după caz, sunt stabilite și impuse de către ANCOM.
 
Astfel, RCS&RDS are obligația să acorde accesul la infrastructură tuturor furnizorilor care solicită, cu respectarea condițiilor stabilite de ANCOM. Condițiile stabilite de ANCOM se aplică și în favoarea furnizorilor care deja beneficiază de acces la infrastructura RCS&RDS. ANCOM a stabilit condițiile de acces cu respectarea principiilor nediscriminării, proportionalității și obiectivității.
 
Tarife
 
Decizia Autorității prevede ca tarifele practicate de RCS&RDS nu vor depăși 84,1 de euro/km/lună pentru serviciul de închiriere tubeta magistrala pentru fibră optică, 1 euro/buc/lună pentru serviciul de închiriere branșamente pentru fibră optică, 2,56 euro/0,014mc/lună pentru serviciul de închiriere spațiu cameră/cameretă și 13 euro/ora/locație pentru serviciul de asistență tehnică. În cazul instalării unor cabluri de cupru, tarifele pentru primele două servicii se ajustează în mod proporțional cu secțiunea acestor cabluri. Tarifele maximale nu includ TVA.
 
Obligațiile RCS&RDS
 
RCS&RDS va avea obligația să publice, pe pagina de internet proprie, o ofertă de referință pentru accesul la infrastructură, care să cuprindă toate informațiile esențiale despre infrastructură, precum și un contract standard de acces. Atât oferta de referință cât și contractul standard de acces trebuie să respecte condițiile pe care ANCOM le-a stabilit. Compania are la dispoziție un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei ANCOM pentru a pune în acord contractele în vigoare cu dispozițiile deciziei.
 
La solicitarea Autorității, RCS&RDS are obligația să modifice oferta de referință, contractul standard de acces sau cererea de acces la infrastructură pentru a fi în conformitate cu dispozițiile deciziei. De asemenea, operatorul trebuie să asigure un punct de contact pentru gestionarea cererilor de acces la infrastructură și pentru a răspunde solicitărilor de informații în acest sens venite din partea furnizorilor interesați.
 
Pentru a asigura transparenta gestionarii retelei de infrastructura, RCS&RDS va publica evidenta actualizata cu privire la spatiul liber disponibil al elementelor de infrastructura.
 
O alta obligatie se refera la asigurarea unor timpi de raspuns si de remediere a deranjamentelor la infrastructura, in functie de tipul de disfunctionalitate inregistrat de reteaua de infrastructura. In cazul nerespectarii indicatorilor privind timpul de remediere a deranjamentelor, RCS&RDS va trebui sa acorde furnizorului afectat o despagubire calculata in functie de valoarea facturii lunare datorate de furnizor pentru utilizarea elementelor de infrastructura.
 
RCS&RDS are obligatia sa redistribuie trimestrial cheltuielile efective cu redeventa in functie de venit datorata municipiului Oradea, luand in calcul veniturile obtinute de la beneficiarii de acces, precum si veniturile ipotetice obtinute ca urmare a prestarii serviciilor de acces la infrastructura pentru reteaua proprie instalata.