.

Bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) a fost aprobat pe 4 februarie de către comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament, în unanimitate de voturi. Proiectul de buget pentru ministerul de resort nu a avut amendamente, precizează Agerpres. Conform proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), propunerea bugetară totală pentru Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), în 2017, se ridică la 510,275 milioane lei, în creștere de peste 18 ori față de anul anterior, iar cea mai mare sumă va fi alocată pentru proiectele din fonduri europene și cheltuielilor de capital.
 
Bugetul pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente cadrului financiar 2014 — 2020 se ridică la 321,504 milioane de lei, în creștere de peste 50 de ori comparativ cu execuția preliminată din 2016, iar cheltuielile de capital se ridică la 175,312 milioane de lei, echivalentul unei majorări de peste 35 de ori față de anul precedent.
 
Potrivit sursei citate, cheltuielile de personal pentru anul 2017 sunt programate la 8,242 milioane lei (-19,69% față de 2016), iar cele pentru bunuri și servicii la 3,088 milioane lei (+6,93%).
 
Sursele de finanțare și ponderea fiecărei surse în totalul finanțării pentru Ministerul Comunicațiilor sunt asigurate 100% din bugetul de stat.