.

Demiterea şefului ICI Bucureşti, Popescu Gheorghe Decebal, pe 3 august, de către ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), Lucian Şova, a survenit pe fondul semnalării unei serii de încălcări ale legii muncii, schimbării discreţionare a unor cercetători, transformării unui departament de cercetare în activitate comercială, pensionării forţate a unor cercetători seniori, afectării grave a managementului de cercetare prin numirea unor şefi de departament cu jumătate de normă, excluderii ICI din cadrul unor contracte de cercetare cu favorizarea Politehnicii din Bucureşti, susţin mai mulţi angajaţi ai ICI Bucureşti şi sindicatul acestei instituţii naționale de cercetare. Numirea noului director general, Adriana Alexandru, este o decizie ministerială, ireversibilă, care nu poate să fie contestată de către fostul director interimar, numit şi el la rândul lui, în octombrie 2016 de către un alt ministru, printr-o procedură identică.

Fostul şef al ICI Bucureşti, Popescu Gheorghe Decebal (foto), este cadru didactic la Universitatea Politehnica din București, Catedra de Calculatoare, însă cu o activitate de cercetare insuficientă pentru a primi viza de acceptare a Ministerului Cercetării. Această viză i-a fost acordată, însă, noului director general al ICI, Adriana Alexandru, cu o activitate de 41 de ani de cercetare în cadrul celui mai cunoscut institut românesc de cercetare în informatică, cu zeci de proiecte naţionale şi internaţionale.

Care sunt deficienţele managementului semnalate de către Sindicat
1. Principala problemă e legată de alegerea discreţionară a membrilor Consiliului Ştiinţific (CŞ) de către fostul şef ICI, Popescu Gheorghe Decebal, pe baza afinităţilor personale şi nu pe performanţele profesionale de cercetare-dezvoltare în informatică. Dezechilibrul instituit în cadrul CŞ a început deja să afecteze deciziile Consiliului de Administraţie. Astfel, ca urmare a constituirii noului CŞ în 08.12.2016 acum ICI are nouă (9) membri aleşi conf. HG 1621/2003 (art. 25), un membru de drept (Directorul General) şi patru (4) membri din mediul academic şi universitar, care au fost invitaţi şi nu aleşi. Mai mult, chiar preşedintele CŞ este unul dintre aceşti membri numiţi, nu aleşi.

2. La nivelul departamentelor de cercetare, posturi cheie pentru activitatea ICI, funcţionează acum doi (2) şefi de department angajaţi numai cu jumătate de normă. Aceştia conduc colective de cercetători cu normă întreagă, fapt care perturbă grav fluxul activităţii de cercetare.

3. Un alt abuz important este intenţia fostului şef demis de denunţare a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) de la ICI, fără negocieri cu sindicatul care doreşte un contract de referinţă pe ramură. Lipsa unui contract la nivel de ramură se datorează repetatelor schimbări legislative, însă este temporară. Actualul CCM mai poate beneficia de o prelungire legală de un an, cu acordul părţilor, răstimp în care Sindicatul ICI ar putea avea drepturi egale la negocieri. În mandatul fostului şef demis orice discuţie în contradictoriu putea atrage cercetarea disciplinară sau chiar schimbarea de pe o anumită funcţie pe una inferioară.

4. Introducerea abuzivă a declaraţiilor de confidenţialitate, ca factor de presiune psihologică, este un alt abuz al fostului şef demis de MCSI, semnalat de către sindicatul ICI. Aceste declaraţii sunt acum parte componentă a contractului individual de muncă (CIM) pentru fiecare angajat.  Declaraţiile de confidenţialitate puteau fi introduse conform Codului Muncii doar în baza unei negocieri, atât cu sindicatul, cât şi cu fiecare angajat în parte. Sindicatul nu ştie de existenţa vreunei negocieri individuale, iar cei care au dorit să refuze semnarea au fost ameninţaţi cu cercetarea disciplinară.

Alte prevederi legale încălcate şi abuzurile în serviciu
1. Conform HG nr. 1621/2003 art. 23 (1), “Directorul General este numit prin concurs”. Singura motivaţie pentru care un DG se află în postura de interimar este ca institutia să-şi poată continua activitatea în bune condiţii până la organizarea concursului. Numai că, la 10 luni după numirea (interimară) a DG de la ICI, atât acesta, cât şi echipa sa nu au manifestat în vreun fel nici cea mai mică intenţie de a organiza concursul pentru ocuparea legală a funcţiei de Director General, deşi în acest interval au fost scoase la concurs numeroase posturi în cadrul instituţiei.
2. Schimbarea domeniului de activitate al unui departament din Cercetare în Comercial. Ulterior, după ce fostul şef demis a schimbat încadrarea colegilor, acesta a revenit la domeniul iniţial.

3. Deşi ICI se confruntă cu o lipsă acută de Cercetători Ştiinţifici I (CSI) - seniori, fostul şef demis a umilit cercetătorii CSI care aveau contractul prelungit legal cu aprobarea Consiliului Ştiinţific, forțându-i pe trei (3) dintre aceştia să se pensioneze.

4. Deşi ICI este un institut de cercetare, fostul şef demis a ameninţat în repetate rânduri: “cei care nu au absolvit Politehnica, nu au ce căuta în ICI!”.

5. Imediat după numirea ministerială, fostul şef demis a solicitat liste cu oamenii ce ar fi trebuit concediaţi, fără nici un fel de motivaţie, nici financiară, nici disciplinară.

6. Tensiunile au crescut între fostul şef demis şi mai mulţi cercetători ICI în urma participării acestora la manifestări ştiinţifice naţionale organizate cu acordul MCSI, aceştia fiind ameninţaţi cu concedierea.

7. În cadrul participării la competiţia PN III, cercetătorii ICI nu au avut voie să se înscrie, nici pe poziţia de coordonatori, nici ca parteneri pe domeniul IT&C, din cauză că fostul şef demis avea o colaborare cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi considera că nu trebuie ca ICI să facă concurenţă UPB.

8. Fostul şef demis a angajat o persoană, pe perioadă nedeterminată, cu un salariu net de peste 4.000 de lei fără perioada (obligatorie) de probă și fără nici un concurs;

9. Mai mulți angajați ICI favorizați de către fostul șef demis dețin simultan, în prezent, mai multe contracte individuale de muncă cu ICI pe mai multe mărci ICI, cu valori diferite de norme cumulate, opt ore și patru ore, opt ore și două ore, numai în scopul de a acumula, la sfârșitul lunii, venituri mai mari.

Acestea sunt cele mai grave deficiențe, dintr-o serie mai lungă, semnalate de către angajații și sindicatul ICI la adresa fostului șef demis, Popescu Gheorghe Decebal. Noua conducere asumată de către directorul general, prof. univ. Adriana Alexandru, cercetător științific gradul I, are încredere că va remedia în următoarele luni toate aspectele grave ale unui mandat de 8 luni de management experimental, discreționar și abuziv la adresa colectivului de cercetători ai celui mai cunoscut institut național de cercetare dezvoltare în informatică, ICI București.