.

ANCOM a organizat pe 15 iunie o reuniune de informare a industriei de profil privind noile condiţii de introducere pe piaţă a echipamentelor radio, având în vedere faptul că începând cu 13 iunie 2017 echipamentele radio care sunt introduse pe piața din România trebuie să satisfacă în totalitate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, care transpune în legislația națională Directiva 2014/53/EU privind echipamentele radio (Directiva RED). 
 
Ce sunt echipamentele radio
 
Echipamentul radio este un produs electric sau electronic care emite şi/sau recepţionează intenţionat unde radio pentru realizarea comunicaţiilor radio şi/sau radiodeterminării ori un produs electric sau electronic care trebuie să fie completat cu un accesoriu, cum ar fi o antenă, astfel încât să emită şi/sau să recepţioneze intenţionat unde radio pentru același scop. În această categorie se încadrează, de exemplu, staţiile de radiocomunicaţii de orice tip, module ori părți dintr-un echipament ce emit într-o anumită bandă de frecvențe radio (walkie-talkie), routere wireless, televizoare, aparate radio sau echipamente de localizare a poziţiei geografice (GPS). 
 
Context legislativ
 
Înainte de data de 13 iunie 2017, era posibilă introducerea pe piața din România a echipamentelor radio care respectau fie cerințele esențiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora, fie prevederile Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, situația fiind una tranzitorie. După această dată, echipamentele radio ce vor fi introduse pe piața românească vor trebui să satisfacă în totalitate prevederile ultimului act normativ menționat și care a transpus în legislația națională Directiva 2014/53/EU privind echipamentele radio (așa numita Directivă RED). 
 
În acest context, ANCOM a dorit să vină în sprijinul principalilor operatori economici care activează pe piața echipamentelor radio din România cu informații detaliate și clarificări ale cadrului legislativ.
 
Principalele prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 740/2016
 
Actul normativ stabilește noi reguli pentru operatorii economici implicați în lanțul de aprovizionare ori de distribuție al echipamentelor radio, definind într-un mod mai clar obligațiile ce revin producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia, importatorului și distribuitorului. 
 
Documentul legislativ stabilește cerințele esențiale ce trebuie respectate de orice echipament radio produs, introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață, condițiile care trebuie respectate de către organismele ce efectuează evaluări a conformității produselor, precum și măsuri privind cadrul de supraveghere și control efectiv al pieței echipamentelor radio.
 
Suplimentar față de cerințele esențiale, noul cadru legislativ prevede norme cu privire la aplicarea marcajului CE, cerințe cu privire la identificarea trasabilității echipamentelor radio (de către cine au fost produse, cine le comercializează etc.).
 
Ce trebuie să conțină instrucțiunile echipamentelor radio
 
Alte prevederi importante ale Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 se referă la instrucțiunile de utilizare care însoțesc echipamentele radio disponibile pe piața noastră, care trebuie să fie în limba română, să fie clare, accesibile, inteligibile și relevante și să conțină informațiile necesare privind utilizarea echipamentelor radio conform destinației. Totodată, aceste instrucțiuni trebui să precizeze și banda sau benzile de frecvențe în care funcționează echipamentul radio, precum și puterea acestuia de emisie. Pe echipamentul radio sau pe ambalaj/instrucțiuni de utilizare trebuie să existe numele, denumirea comercială sau marca înregistrată, precum și adresa poștală ale producătorului și, atunci când echipamentul radio este fabricat în afara Uniunii Europene, ale importatorului. Toate echipamentele radio trebuie să fie însoțite de o copie a declarației UE de conformitate sau de declarația UE de conformitate simplificată, redactate în limba română.
 
Sancțiuni 
 
Nerespectarea prevederilor acestui act normativ se sancționează de către organismele abilitate cu amenzi cuprinse între 500/2.500 de lei și 50.000 de lei.
 

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este institutia care protejeaza interesele utilizatorilor de comunicatii din Romania, prin  promovarea concurentei pe piata de comunicatii, administrarea resurselor limitate, incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si a inovatiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitati www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro si www.veritel.ro. Pentru a testa si monitoriza calitatea serviciului de internet, accesati www.netograf.ro.