.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat în dezbatere publică intenţia de a retrage obligaţiile impuse Telekom Romania Communications S.A. pe piața serviciilor de linii închiriate – segmente terminale, cu capacități de transmisie de până la și inclusiv 2Mbps. Această dereglementare este rezultatul unui demers periodic de reanalizare a piețelor susceptibile de reglementare ex ante din sectorul comunicațiilor, unul dintre cele mai importante instrumente ale reglementatorului pentru asigurarea concurenței, creat de cadrul de reglementare european și implementat în România de ANCOM. 
 
Revizuirea pieţei de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la și inclusiv 2 Mbps
 
Piața furnizării serviciilor de linii închiriate – segmente terminale, cu capacitatea de transmisie de până la și inclusiv 2 Mbps a fost identificată de Autoritate ca fiind relevantă și a fost analizată în cursul anului 2010. În prezent, această piață corespunde pieței de gros a serviciilor acces la puncte fixe de calitate de superioară (piața nr. 4 din Anexa la Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/EU ).
 
Documentul supus consultării publice de ANCOM vizează revizuirea definiţiei pieţei relevante identificate în cursul anului 2010, a situaţiei concurenţiale şi, respectiv, a obligaţiilor specifice impuse pe această piaţă, precum şi necesitatea definirii unor noi pieţe relevante, în vederea menținerii, retragerii sau modificării obligațiilor în vigoare sau impunerii de noi obligații, ținând cont de modificările din Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/EU.
 
Serviciile de acces de calitate superioară furnizate la puncte fixe, pe piața de gros, se referă atât la serviciile de linii închiriate, cât și la orice alte servicii de acces, cu funcționalități similare liniilor închiriate și au un rol esențial în furnizarea de servicii de comunicații electronice pe piața cu amănuntul (în mod particular de servicii de linii închiriate și servicii VPN) societăților private de mărime medie și mare sau instituțiilor publice, fiind folosite inclusiv de anumiți furnizori în scopul extinderii acoperirii propriilor rețele, în zonele unde nu sunt prezenți.
 
Rezultatele analizei de piaţă
 
Pentru determinarea pieței relevante, evaluarea situației concurențiale, precum și pentru a stabili cele mai potrivite instrumente de reglementare ex ante, ANCOM a analizat o serie de indicatori (economici, tehnici, statistici) și criterii relevante în acest sens. 
 
În urma aplicării acestor criterii, a rezultat că piața relevantă identificată include atât serviciile de linii închiriate - segmente terminale cu interfețe tradiționale (analogice și digitale tradiționale), serviciile de linii închiriate - segmente terminale cu interfețe alternative (în principal, Ethernet), cât și serviciile de acces  dedicat, transparent și simetric - segmente terminale, pentru furnizarea serviciilor de tip VPN.
 
Rezultatul analizei concurențiale pe piața astfel identificată arată că nici un furnizor nu deține putere semnificativă pe piața serviciilor de acces de calitate superioară, în timp ce furnizorii alternativi,  beneficiari ai serviciilor de acces cu interfață tradițională cu capacități de până la și inclusiv 2Mbps, reglementate în prezent, au acces la soluții alternative pe piață.
 
Astfel, Autoritatea propune ca măsurile de reglementare impuse anterior societății Telekom Romania Communications S.A. să fie retrase. În același timp, pentru a asigura o perioadă tranzitorie pentru ceilalţi operatori, în calitate de cumpărători de servicii de la Telekom Romania Communications S.A., Autoritatea propune ca obligaţiile de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, de transparenţă, de nediscriminare şi control al tarifelor să fie menţinute pe o perioadă tranzitorie de 1 an de la data intrării în vigoare a acestei decizii. De asemenea, ANCOM propune retragerea obligaţiei de evidență contabilă separată începând cu exercițiul financiar aferent anului 2018. 
Procesul de consultare publică
 
Proiectul de decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observații şi propuneri până la data de 11.06.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.