.

ANCOM a lansat o consultare publică pentru a sonda interesul pieţei cu privire la alocarea spectrului disponibil din banda VHF și UHF pentru servicii digitale terestre de radiodifuziune. Opiniile exprimate cu ocazia acestei consultări vor servi la fundamentarea deciziilor ANCOM privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare pentru serviciile de radiodifuziune digitală terestră.
 
Transmisia posturilor de radio și televiziune prin standardul Digital Audio Broadcasting – DAB, respectiv Digital  Video Broadcasting - DVB, oferă o calitate superioară a sunetului și a imaginii și permite o utilizare mai eficientă a spectrului radio prin transmisia mai multor programe într-un spectru mai îngust. La nivel european, benzile de frecvențe VHF (174-230 MHz) și UHF (470-694 MHz) au fost alocate pentru a furniza servicii de televiziune şi radio digitale terestre. 
 
Banda VHF (174-230MHz)
 
În urma negocierilor la nivel internaţional, România a obținut în această bandă  două multiplexuri naţionale de T-DAB şi un multiplex naţional de televiziune digitală terestră DVB-T. 
 
În prezent, în România, în baza acordului tehnic eliberat de Autoritate în temeiul OG nr. 21/2016, în banda VHF funcţionează încă emiţătoarele de televiziune analogică terestră din reţelele publice de televiziune, care își vor înceta emisia la data de 31.12.2019. Având în vedere prevederile Acordului Geneva 2006, după data de 17 iunie 2015 aceste emiţătoare nu mai beneficiază de protecţie radioelectrică din partea serviciilor cu statut primar în bandă. 
 
Începând cu anul 2014, multiplexul de televiziune digitală terestră din banda VHF, alături de multiplexurile naţionale şi regionale din banda UHF, au constituit obiectul celor patru licitaţii succesive organizate de Autoritate, iar până în prezent niciun operator nu şi-a manifestat interesul pentru achiziţionarea drepturilor de utilizare pentru acesta. 
 
Banda UHF (470-694MHz)
 
În urma celor 4 licitații organizate de ANCOM în perioada martie 2014 – februarie 2017, au fost acordate o licență națională în banda UHF, două licențe naționale în banda UHF, treisprezece licențe regionale şi două licențe locale. 
 
În această bandă au mai rămase nealocate un multiplex național şi mai multe multiplexuri regionale. După acţiunile de coordonare internaţională ale ANCOM, multiplexurile regionale existente, împreună cu multiplexele nou obţinute se pot constitui într-un multiplex naţional. 
 
Consultare publică
 
Autoritatea a elaborat un chestionar care se adresează tuturor furnizorilor interesaţi de aceste multiplexuri, cu scopul de a afla opinia acestora despre modul şi condiţiile de acordare a acestor frecvențe, precum şi intenţiile operatorilor existenţi pe piaţă sau a unor potenţiali operatori nou intraţi în ceea ce priveşte participarea la o eventuală procedură de selecţie competitivă pentru alocarea spectrului disponibil. 
 
Cei interesaţi sunt invitaţi să îşi exprime opinia asupra destinației multiplexului de televiziune digitală din banda VHF (dacă ar trebui să-şi păstreze destinaţia iniţială, respectiv un multiplex naţional de DVB-T2 sau dacă ar trebui trebui transformat în patru multiplexuri naţionale de T-DAB+). Totodată, reprezentanții industriei sunt consultați asupra combinaţiei de multiplexuri (1 sau mai multe multiplexuri naționale DVB-T2, 1 sau mai multe multiplexuri naţionale de T-DAB+ şi mai multe multiplexuri regionale și/sau multiplexuri regionale) care să facă obiectului licitaţiei, a obligațiilor de acoperire cu servicii pentru T-DAB+ şi DVB-T2 sau asupra termenului de punere în funcțiune a rețelelor și a conținutului adecvat pentru acestea.
 
ANCOM invită toate persoanele interesate să transmită răspunsuri la întrebările din chestionarul publicat pe pagina de internet a ANCOM, aici, până cel târziu la data de 11.04.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro