ANCOM realizează în această perioadă o analiză a situației existente pe piața serviciilor poștale pentru a evalua condițiile în care se realizează accesul furnizorilor alternativi la rețeaua Companiei Naționale Poșta Română și pentru a stabili dacă este nevoie de intervenția reglementatorului pentru a corecta eventualele probleme concurențiale de pe această piață. În urma analizei accesului la rețeaua și serviciile poștale în statele europene, a cadrului legal și regimului de acces în România și a pieței serviciilor poștale din România, precum și a unui studiu realizat în rândul tuturor furnizorilor de servicii poștale autorizați pentru prestarea de servicii poștale din România, Autoritatea a publicat astăzi un set de concluzii preliminare și îi invită pe cei interesați să contribuie la demersul său de stabilire a condițiilor necesare pentru accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică, la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal pe care Compania Națională Poșta Română (CNPR) are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care aceasta o operează.

Acest demers este realizat în contextul atribuțiilor ANCOM privind asigurarea dreptului de acces la serviciul universal și promovarea intereselor utilizatorilor. De asemenea, obiectivele specifice urmărite în acest caz sunt promovarea eficienței economice a furnizorilor de servicii poștale și asigurarea sustenabilității economice a activităților efectuate de furnizorii de servicii poștale.

Concluzii preliminare

Analiza pieței serviciilor poștale din România, precum și a răspunsurilor primite de la respondenții studiului derulat de ANCOM în anul 2016 (furnizori de servicii poștale) a relevat că există un interes redus pentru accesul la elementele de infrastructură a reţelei poştale publice, iar acolo unde se manifestă, acesta este în mod special pentru accesul la elemente de infrastructură non-fizice (coduri poștale, baza de date cu adrese, rapoarte privind livrarea trimiterilor poștale și eventuale reclamații), dar și la elemente de infrastructură fizică (puncte de lucru și oficii poștale).

Mare parte a furnizorilor de servicii poștale care au în portofoliu inclusiv servicii din sfera serviciului universal dețin propria rețea poștală cu acoperire naţională, existând un număr relativ restrâns de furnizori care au solicitat până în prezent acces la rețeaua poștală publică operată de CNPR.

Un număr limitat de respondenți consideră oportună intervenția de tip „ex-ante” a autorității de reglementare asupra condițiilor tehnico-economice de acces, piața fiind considerată de respondenți suficient de concurențială.

 

Competențele ANCOM

Plecând de la concluziile acestui studiu și având în vedere prevederile legislative, ANCOM consideră justificată intervenția, prin impunerea condițiilor în care furnizorul de serviciu universal asigură accesul la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care o operează, doar în situațiile în care, în urma solicitării accesului de către un alt furnizor de servicii poștale nu se poate ajunge la un acord cu CNPR privind condițiile de acces în termenul prevăzut de lege.

Totodată, ANCOM poate stabili „ex-ante” condiții tehnice și economice, inclusiv de preț, în care se realizează accesul utilizatorilor, integratorilor sau al furnizorilor de servicii poștale la rețeaua poștală publică a furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară promovării eficienței economice și a concurenței efective pe piața serviciilor poștale, precum și în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor.

 

Procesul de consultare publică

Documentul privind identificarea condițiilor în care este necesar accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică și răspunsurile furnizorilor chestionați poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri și răspunsuri la cele 5 întrebări din cadrul documentului până la data de 7.03.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Serviciile de acces la rețeaua poștală publică a furnizorului de serviciu universal, la elemente de infrastructură și la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal reprezintă servicii de gros pe care furnizorul de serviciu universal desemnat le poate oferi, pe baze comerciale sau ca urmare a unei reglementări, altor furnizori de servicii poștale care ar putea folosi astfel elemente ale rețelei/infrastructurii furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea propriilor servicii. Accesul ca instrument de reglementare poate fi utilizat cu scopul de a remedia probleme concurențiale sau de a stimula concurența în sectorul poștal și dezvoltarea eficientă a pieței.

ANCOM a desemnat CNPR drept furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale din România pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2018.

 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenței pe piața de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro și www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de acces la internet, accesați www.netograf.ro.